สถิติอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2551 - 2558

สถิติอุบัติเหตุ ผู้เสียชีวิต ผู้บาดเจ็บจำแนกตามรายวันในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2551 (28 ธ.ค.50 - 3 ม.ค.51 )

สรุปสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

เกิดอุบัติเหตุ (ครั้ง)

บาดเจ็บ

(ราย)

เสียชีวิต

(ราย)

วันที่ 28 ธันวาคม 2550

วันที่ 29 ธันวาคม 2550

วันที่ 30 ธันวาคม 2550

วันที่ 31 ธันวาคม 2550

วันที่ 1 มกราคม 2551

วันที่ 2 มกราคม 2551

วันที่ 3 มกราคม 2551

440

707

818

858

804

494

354

478

776

877

950

903

530

389

33

85

70

74

74

33

32

รวมทั้งหมด

4,475

4,903

401

 

สถิติอุบัติเหตุ ผู้เสียชีวิต ผู้บาดเจ็บจำแนกตามรายวันในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2552 (30 ธ.ค.51 - 5 ม.ค.52)

สรุปสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

เกิดอุบัติเหตุ (ครั้ง)

บาดเจ็บ

(ราย)

เสียชีวิต

(ราย)

วันที่ 30 ธันวาคม 2551

วันที่ 31 ธันวาคม 2551

วันที่ 1 มกราคม 2552

วันที่ 2 มกราคม 2552

วันที่ 3 มกราคม 2552

วันที่ 4 มกราคม 2552

วันที่ 5 มกราคม 255

596

882

851

464

368

388

275

635

960

909

492

400

414

297

56

87

83

52

22

35

32

รวมทั้งหมด

3,824

4,107

367

 

สถิติอุบัติเหตุ ผู้เสียชีวิต ผู้บาดเจ็บจำแนกตามรายวันในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2553  (29 ธ.ค.52 - 4 ม.ค.53)

สรุปสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

เกิดอุบัติเหตุ (ครั้ง)

บาดเจ็บ

(ราย)

เสียชีวิต

(ราย)

วันที่ 29 ธันวาคม 2552

วันที่ 30 ธันวาคม 2552

วันที่ 31 ธันวาคม 2552

วันที่ 1 มกราคม 2553

วันที่ 2 มกราคม 2553

วันที่ 3 มกราคม 2553

วันที่ 4 มกราคม 2553

448

667

709

686

421

358

245

496

729

763

737

460

378

264

40

51

77

70

41

30

38

รวมทั้งหมด

3,534

3,827

347

 

สถิติอุบัติเหตุ ผู้เสียชีวิต ผู้บาดเจ็บจำแนกตามรายวันในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2554  (29 ธ.ค.53- 4 ม.ค.54)

สรุปสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

เกิดอุบัติเหตุ (ครั้ง)

บาดเจ็บ

(ราย)

เสียชีวิต

(ราย)

วันที่ 29 ธันวาคม 2553

วันที่ 30 ธันวาคม 2553

วันที่ 31 ธันวาคม 2553

วันที่ 1 มกราคม 2554

วันที่ 2 มกราคม 2554

วันที่ 3 มกราคม 2554

วันที่ 4 มกราคม 2554

393

619

684

777

408

346

270

425

670

716

845

435

362

297

24

55

72

83

47

44

33

รวมทั้งหมด

3,497

3,750

358

 

สถิติอุบัติเหตุ ผู้เสียชีวิต ผู้บาดเจ็บจำแนกตามรายวันในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2555 (29 ธ.ค.54 - 4 ม.ค.55)

สรุปสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

เกิดอุบัติเหตุ (ครั้ง)

บาดเจ็บ

(ราย)

เสียชีวิต

(ราย)

วันที่ 29 ธันวาคม 2554

วันที่ 30 ธันวาคม 2554

วันที่ 31 ธันวาคม 2554

วันที่ 1 มกราคม 2555

วันที่ 2 มกราคม 2555

วันที่ 3 มกราคม 2555

วันที่ 4 มกราคม 2555

408

547

650

562

377

312

237

473

578

731

600

401

333

259

36

58

71

77

41

32

21

รวมทั้งหมด

3,093

3,375

336

 

สถิติอุบัติเหตุ ผู้เสียชีวิต ผู้บาดเจ็บจำแนกตามรายวันในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2556 (27 ธ.ค.55 - 2 ม.ค.56)

สรุปสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

เกิดอุบัติเหตุ (ครั้ง)

บาดเจ็บ

(ราย)

เสียชีวิต

(ราย)

วันที่ 27 ธันวาคม 2555

วันที่ 28 ธันวาคม 2555

วันที่ 29 ธันวาคม 2555

วันที่ 30 ธันวาคม 2555

วันที่ 31 ธันวาคม 2555

วันที่ 1 มกราคม 2556

วันที่ 2 มกราคม 2556

313

495

513

505

524

533

293

321

504

536

536

556

583

293

33

38

77

54

52

78

34

รวมทั้งหมด

3,176

3,329

366

 

สถิติอุบัติเหตุ ผู้เสียชีวิต ผู้บาดเจ็บจำแนกตามรายวันในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2557 (27 ธ.ค.56 - 2 ม.ค.57)

สรุปสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

เกิดอุบัติเหตุ (ครั้ง)

บาดเจ็บ

(ราย)

เสียชีวิต

(ราย)

วันที่ 27 ธันวาคม 2556

วันที่ 28 ธันวาคม 2556

วันที่ 29 ธันวาคม 2556

วันที่ 30 ธันวาคม 2556

วันที่ 31 ธันวาคม 2556

วันที่ 1 มกราคม 2557

วันที่ 2 มกราคม 2557

392

474

456

496

537

536

283

399

486

503

541

571

539

306

39

47

75

48

57

68

33

รวมทั้งหมด

3,174

3,345

367

 

สถิติอุบัติเหตุ ผู้เสียชีวิต ผู้บาดเจ็บจำแนกตามรายวันในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558 (30 ธ.ค.57 – 2 ม.ค.58 )

สรุปสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

เกิดอุบัติเหตุ (ครั้ง)

บาดเจ็บ

(ราย)

เสียชีวิต

(ราย)

วันที่ 30 ธันวาคม 2557

วันที่ 31 ธันวาคม 2557

วันที่ 1 มกราคม 2558

วันที่ 2 มกราคม 2558

วันที่ 3 มกราคม 2558

วันที่ 4 มกราคม 2558

วันที่ 5 มกราคม 2558

508

625

604

367

342

286

265

516

641

625

381

379

301

274

59

71

60

37

33

41

40

รวมทั้งหมด

2,997

3,117

341


รวบรวมโดย ศูนย์กลางรวบรวมข้อมูลข่าวสารความปลอดภัยทางถนน 2558