Up

ป้ายตั้งโต๊ะ

สงกรานต์ ดื่มไม่ขับ
ป้ายตั้งโต๊ะ ไม่ยอมเป่า=เมาแล้วขับ
ป้ายตั้งโต๊ะ ลดเร็ว ลดเสี่ยง 2560
ดื่มแล้วขับ ถูกจับแน่
ป้ายตั้งโต๊ะ ตั้งสติ ก่อนสตาร์ท
ป้ายตั้งโต๊ะ ดื่มแล้วขับ ถูกจับยาว
ป้ายตั้งโต๊ะ ดื่มแล้วขับ นับเป็นฆาตกร
ป้ายตั้งโต๊ะ ดื่มไม่ขับ กลับบ้านปลอดภัย
ป้ายตั้งโต๊ะ ลดเร็ว ลดเสี่ยง