Up

ป้ายมือถือ

ป้ายมือถือ ดื่มแล้วขับ นับเป็นฆาตกร
ป้ายมือถือ ไม่ยอมเป่า=เมาแล้วขับ
ป้ายมือถือ ดื่มไม่ขับ กลับบ้านปลอดภัย
สติ วินัย น้ำใจ 2
สติ วินัย น้ำใจ
ง่วงไม่ขับ
คาดเข็มขัดนิรภัย
ขับไม่โทร
ขับขี่ปลอดภัย
ขับไม่ซิ่ง
ดื่มไม่ขับ