เขียนโดย Super User

       ภาคีเครือข่ายร่วมนำสื่อรณรงค์ไปเพื่อสร้างการรับรู้ ตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามกฎหมาย และวินัยจราจรอย่างเคร่งครัด,ลดสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนน,
ลดการผิดเงื่อนไขการคุมความประพฤติของผู้กระทำผิดในฐานความผิดเกี่ยวกับกฎหมายจราจร ทั้งยังเป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการดำเนินการตามมาตรการและแผนบูรณาการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยร่วมกันเดินรณรงค์และแจกสื่อรณรงค์ลดอุบัติเหตุให้แก่พนักงานและประชาชนในบริเวณใกล้เคียง

 

0
0
0
s2smodern