เขียนโดย Super User

        วันที่ 22 มิ.ย.6 มูลนิธิเมาไม่ขับร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดเวทีสาธารณะในประเด็น : ตรวจเลือดคนเมาแล้วขับ ใครรับผิดชอบ? เพื่อร่วมหาทางออกในปัญหาการตรวจเลือดคนเมาแล้วขับ ใครควรต้องรับผิดชอบ โดยมีเวทีเสวนา จากผู้แทนสำนกงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด และสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ซึ่งมีภาคีเครือข่ายจากหลายหน่วยงานเข้าร่วมให้ข้อมูลและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ณ ห้องแพลตินั่ม ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์เมอร์เคียวฟอร์จูน ถ.รัชดาภิเษก กทม
ทั้งนี้จากข้อมูลพบว่า 2 ช่วงเทศกาลปีใหม่-สงกรานต์ 2561 (รวม 14 วัน) ส่งตรวจ กว่า 3,500 ราย ใช้ค่าใช้จ่าย 1,400,000 บาท เฉลี่ย 100,000 บาท/ วัน ซึ่ง สคอ. โดย นายพรหมินทร์ กัณธิยะ ผอ.สคอ.ได้เข้าร่วมเสนอความคิดเห็นในเวทีเสวนา คือ รัฐควรเป็นผู้จ่าย (ก.การคลัง) : เสนอให้กระทรวงสาธารณสุข เป็นหน่วยงานผู้ตั้งเบิก และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) เป็นผู้ตั้งเรื่อง + กำหนดกระบวนการ และแนวทางการปฏิบัติให้ครบถ้วนทั้งระบบ 
อย่างไรก็ตาม ข้อเสนอและความคิดเห็นในเวทีการประชุมครั้งนี้ จะรวบรวมและนำเสนอไปยังผู้เกี่ยวข้องเพื่อร่วมผลักดันให้เกิดการตรวจแอลกอฮอล์ในเลือดคนขับขี่ทุกราย กรณีบาดเจ็บและเสียชีวิต ทั้งในช่วงเทศกาลและช่วงปกติ พร้อมมีงบประมาณ สนับสนุนการตรวจอย่างเป็นระบบต่อไป

  

  

  

 

0
0
0
s2smodern