เขียนโดย Super User

    วันที่ 25 ธ.ค.61 นายสัมพันธ์ ชะเอม รองผู้อำนวยการสำนักข่าวอมรินทร์ทีวี และ คุณอารีรัตน์ สุขรุ่งเรือง ผู้ประกาศข่าวเที่ยงอมรินทร์ทีวี ให้การต้อนรับและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 จะร่วมนำเสนอข่าวสาร กระตุ้นเตือน Low Speedมีสิทธิ์รอด รวมทั้งเพิ่มความระมัดระวังตามจุดเสี่ยงต่างในเทศกาลปีใหม่ นำโดย นายพรหมมินทร์ กัณธิยะ ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ) พร้อมทีมเยาวชน 
สาระสำคัญของกฎหมายได้บังคับใช้อย่างเข้มข้น ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 คือ 
1. หากเกิดอุบัติเหตุแล้วผู้ขับขี่ไม่ยอมให้ตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ทางลมหายใจให้สันนิษฐานว่าเมาสุรา 
2. ในกรณีที่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือเสียชีวิต ญาติมีสิทธิร้องขอให้พนักงานสอบสวนส่งตรวจเลือดผู้ขับขี่ทั้งสองฝ่าย
3. ให้สถานพยาบาลของรัฐ ตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในเลือดทุกราย ภายใน 4 ชั่วโมง (หากเกิน 
6 ชั่วโมง ปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดจะลดลงต่ำกว่าที่กฎหมายกำหนด 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์)
4. กรณีมีค่าแอลกอฮอล์ เกิน 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ โทษคือ ดื่มแล้วขับ จำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับขั้นต่ำ 10,000 -20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และศาลสามารถสั่งพักใช้ใบขับขี่ไม่น้อยกว่า 6 เดือน หรือ เพิกถอนใบอนุญาต 2.กรณีผู้ขับขี่อายุน้อยกว่า 20 ปีหรือใช้ใบขับชี่ชั่วคราว หากตรวจพบแอลกอฮอล์ในเลือดเกิน 20 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ให้ถือว่าเมาสุรา 3. ถ้าไปชนคนอื่นบาดเจ็บ จำคุก 1-5 ปี ปรับ 20,000 -100,000 บาท และพักใช้ใบขับขี่ไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ เพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ และ 4. ถ้าไปชนคนอื่นอันตรายสาหัส จำคุก 2-6 ปี ปรับ 40,000-120,000 บาท และพักใช้ใบขับขี่ไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ เพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ 5. ถ้าไปชนคนอื่นถึงแก่ความตาย จำคุก 3-10 ปี ปรับ 60,000-200,000 บาท และเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่

0
0
0
s2smodern