เขียนโดย Super User

ภาคีเครือข่ายรณรงค์ร่วมแจกสื่อรณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่เพื่อสร้างการรับรู้ ตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามกฎหมาย และวินัยจราจรอย่างเคร่งครัด,ลดสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนน,ลดการผิดเงื่อนไขการคุมความประพฤติของผู้กระทำผิดในฐานความผิดเกี่ยวกับกฎหมายจราจร ทั้งยังเป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการดำเนินการตามมาตรการและแผนบูรณาการป้องกัน  โดยร่วมกันแจกสื่อรณรงค์ลดอุบัติเหตุให้แก่พนักงานและประชาชนในบริเวณใกล้เคียง

0
0
0
s2smodern