เขียนโดย Super User

วันที่ 3 เม.ย. 62 สคอ.ต้อนรับนักศึกษาดูงานจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ณ ห้องประชุม 501 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

0
0
0
s2smodern