เขียนโดย Super User

สคอ. จัดตั้งศูนย์ข้อมูลการสื่อสารเพื่อความปลอดภัย(ศสป.)ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 12-17 เม.ย.62 เพื่อร่วมนำเสนอมาตรการ ข้อสั่งการ สื่อสารสร้างกระแสรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแก่ประชาชนและสื่อมวลชนทุกแขนง ณ ชั้น 4 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดุสิต กทม.

  
 
  
 
  
 
  
0
0
0
s2smodern