เขียนโดย Super User

       5 ก.ค. 62 สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) โดย นายพรหมมินทร์ กันธิยะ ผอ.สคอ. ได้นำภาคีภาคเอกชน ได้แก่ บริษัท ชับบ์ สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) ที่มุ่งเน้นและให้ความสนใจเรื่องการผลิตสื่อความปลอดภัยสำหรับเด็ก และบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ประเทศไทย จำกัด มุ่งเน้นเรื่องการสร้างศูนย์การเรียนรู้เรื่องความปลอดภัยทางถนน สำหรับเยาวชน ร่วมกับคณะทำงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนองค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลาไชย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี นำโดย นายพีระศักดิ์ มาตรศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลาไชย และภาคีในพื้นที่ จัดเวทีสร้างเสริมความรู้ปลูกจิตสำนึกความปลอดภัยทางถนน เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปลูกจิตสำนึกความปลอดภัยทางถนนให้แก่เด็ก เยาวชนและประชาชาชนในพื้นที่ ลดปัจจัยเสี่ยงทั้งจากคน ยานพาหนะ ถนน สิ่งแวดล้อม และลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุ บาดเจ็บ พิการและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน

0
0
0
s2smodern