เขียนโดย Super User

          วันที่ 30 กค62 ที่ รร.แกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพฯ ฟอร์จูน กทม.- มูลนิธิไทยโรดส์พร้อมด้วยเครือข่ายเฝ้าระวังสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนนและสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) แถลงผลสำรวจอัตราการสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์ ปี 2561 โดยมีนายแพทย์วีระพันธ์ สุพรรณไชยมาตย์ รองประธานกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพคนที่ 2 เป็นประธานการแถลงข่าว มีภาคีเครือข่ายด้านความปลอดภัยทางถนนและ สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) โดยนายพรหมมินทร์ กัณธิยะ ผอ.สคอ. เข้าร่วมงานแถลงข่าวในครั้งนี้ด้วย
ทั้งน้ีการสำรวจพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์ ดำเนินต่อเนื่องมาปีที่ 9 โดยสำรวจผู้ใช้รถจักรยานยนต์ จำนวน 1,529,808คน ทั้งในเขตเทศบาลนคร เทศบาลเมือง และเทศบาลตำบล คลอบคลุม 77 จังหวัด พบว่า ภาพรวมผู้ใช้รถจักรยานยนต์ในประเทศไทยสวมหมวกเพียง 45% แบ่งเป็นผู้ขับขี่และผู้โดยสารสวมหมวกเพียง 52% และ 22% ตามลำดับ 
        * ส่วนจังหวัดที่ผู้ใช้รถจักรยานยนต์สวมหมวกนิรภัยสูงสุด เฉลี่ย 3 ปี(2559-2561) ได้แก่ ภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ 53% ภาคอีสานจ.สุรินทร์ 46% ภาคกลางและตะวันออก จ.นนทบุรี 59% และภาคใต้ จ.ภูเก็ต 61% ตามลำดับ
      * สำหรับผลสำรวจอัตราการสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์ในประเทศไทย ปี 2561 จำแนกกลุ่มอายุรวมผู้ขับขี่และผู้โดยสาร พบว่า กลุ่มผู้ใหญ่สวมหมวกนิรภัย 48% กลุ่มวัยรุ่น 22% และกลุ่มเด็กโดยเฉพาะผู้โดยสาร มีการสวมหมวกนิรภัยเพียง 8% เท่านั้น ทั้งนี้ได้มีการมอบรางวัลหน่วยงานที่มีผลงานดีเด่นในการดำเนินงานในพื้นที่แต่ละภูมิภาคด้วย 

  

  

  

  

    

  

0
0
0
s2smodern