เขียนโดย Super User

          สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) โดยนายพรหมมินทร์ กัณธิยะ (ผอ.สคอ.) ร่วมงานแถลงผลการคืบหน้าการวิจัยโครงการวิจัยเพื่อเมืองไทยไร้อุบัติเหตุ เพื่อเข้าใจถึงรูปแบบและลักษณะของการเกิดอุบัติเหตุ และหาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ โดยมีท่านนายแพทย์อนุชา เศรษเสถียร ผู้ทรงคุณวุฒิด้านความปลอดภัยทางถนน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นประธานในพิธีเปิดงาน และมี มร.อะซึชิ โอกาตะ กรรมการบริหารระดับสูง บริษัทเอเซี่ยนฮอนด้า มอเตอร์ จำกัด, มร.โนะบุฮะรุ ทะคะฮาชิ ประธานบริษัท ยามาฮ่ามอเตอร์ เอเซี่ยนเซ็นเตอร์ จำกัด และ รศ.ดร.กัณวีร์ กนิษฐ์พงศ์ ผู้จัดการศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่งประเทศไทย ร่วมงานแถลงข่าว
           ทั้งนี้การทำวิจัยจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจริงจำนวน 1,000 เคส ระหว่างปี 2559-2563 ปัจจุบันได้เก็บข้อมูลรวมทั้งสิ้น 600 เคส และกำลังดำเนินการอย่างต่อเนื่อง มีข้อค้นพบเบื้องต้นดังนี้ 1) ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ส่วนใหญ่มักเสียชีวิตจากการชนกับรถยนต์คันอื่นหรือชนกับวัตถุข้างทาง 2) รูปแบบการเกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ที่พบบ่อยมากที่สุด คือ การเลี้ยวตัดกระแสจราจรทางตรง 3) สาเหตุสำคัญของการเกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ มาจากปัจจัยด้านบุคคลเป็นหลัก 4) ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นกับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์และเป็นสาเหตุทำให้เกิดอุบัติเหตุ 5) มากกว่าร้อยละ 50 ของผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ เกิดการบาดเจ็บที่ศีรษะ ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลมากกว่าร้อยละ 60 ของผู้เสียชีวิตไม่สวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่
        รศ.ดร.กัณวีร์ กนิษฐ์พงศ์ ผู้จัดการศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่งประเทศไทย ได้ให้ข้อสรุปและเสนอแนะว่ามาตรการที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการลดอุบัติเหตุบนท้องถนนควรดำเนินการเพื่อลดอุบัติเหตุและผู้เสียชีวิตอย่างเร่งด่วน คือ การพัฒนาทักษะผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ โดยมุ่งเน้น 3 ด้าน ได้แก่ การคาดการณ์อุบัติเหตุ,การตัดสินใจที่ถูกต้อง และการควบคุมรถอย่างปลอดภัย

  

  

  

0
0
0
s2smodern