เขียนโดย Super User

         นายพรหมมินทร์ กัณธิยะ (ผอ.สคอ.) และนายกษิดิศ ขันธรัตน์ (ผจก.สคอ.) ร่วมการประชุมเพื่อร่วมขับเคลื่อนประเด็นความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 2 กับโครงการพัฒนารูปแบบความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนสุขภาวะที่ดีของเยาวชนไทย Imagine Thailand Movement ซึ่งวันนี้มีผู้บริหาร สสส. คณะกรรมการบริหารแผน ผู้บริหารภาคีเครือข่ายที่สำคัญๆที่เกี่ยวข้องกับการลดอุบัติเหตุ เข้าร่วมประชุม เพื่อให้ภาคีเครือข่ายความปลอดภัยทางถนนได้มีกิจกรรมร่วมออกแบบหาแนวทางการทำงานใหม่ๆ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนร่วมกัน และเป็นแนวทางในการทำงานการดำเนินงานของโครงการพัฒนารูปแบบความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนสุขภาวะที่ดีของเยาวชนไทย  มีการบรรยายพิเศษเรื่อง “ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนงานเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง” โดย ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เพื่อนำแนวทางมาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขงานด้านอุบัติเหตุ จัดโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ณ ห้อง B1 ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

0
0
0
s2smodern