เขียนโดย Super User

         วันที่ 17 ต.ค.62  วันที่สองของการประชุมขับเคลื่อนประชาสัมพันธ์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ครั้งที่ 1 ภาคกลาง ระหว่างวันที่ 16-17 ตุลาคม 2562 เพื่อสร้างความร่วมมือด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ ร่วมวิเคราะห์ ค้นหาปัญหาและแนวทางนำเสนอร่วมผลักดันนโยบายสาธารณะ ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากนโยบายสู่การปฏิบัติและเห็นผลจริง ได้ชวนสื่อและภาคีร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทางสร้างกระบวนการสื่อสาร ระดมความคิดเห็น สร้างกระบวนการสื่อสารป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน พร้อมนำเสนอรูปแบบการสื่อสารขับเคลื่อนป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ โดยมี นายกษิดิศ ขันธรัตน์ ผู้จัดการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ เป็นผู้นำกระบวนการ จากนั้นพบผู้นำเครือข่ายเพื่อสรุปผลประชุมร่วมให้ข้อเสนอแนะและแนวทางการขับเคลื่อนความร่วมมือในการดำเนินงานครั้งต่อไป ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต จ.ปทุมธานี

0
0
0
s2smodern