เขียนโดย Super User

      วันที่ 14 พ.ย.62) สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) ร่วมงานแถลงข่าว โครงการ “พลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย” ซึ่งจัดโดย บมจ.ธนชาตประกันภัย ร่วมกับ กระทรวงมหาดไทย โดยศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) สนับสนุนความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน เพื่อปลุกพลังประชาชนในท้องถิ่นทุกระดับทั่วประเทศร่วมแก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุบนถนนในระดับชุมชน ดึง “ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอ” ร่วมขับเคลื่อนการแก้ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ มุ่งลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนของคนไทยให้ได้มากที่สุด
      นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) เปิดเผยว่า แต่ละปีคนไทยเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนกว่า 20,000 คน โดยสถาบันวิจัยทีดีอาร์ไอคำนวณมูลค่าความสูญเสียจากการเสียชีวิตและบาดเจ็บสาหัสจากอุบัติเหตุจราจร คิดเป็นมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจประเทศประมารณ 5 แสนล้านบาทต่อปี สำหรับการทำงานจะเชื่อมประสานศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนท้องถิ่น ซึ่งเป็นกลไกหลักในการสร้างการมีส่วนร่วมและขับเคลื่อนลดอุบัติเหตุทางถนนในชุมชนให้เกิดผลเป็นรูปธรรม เชื่อมโยงกลไกการทำงานของศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนทุกระดับ พัฒนากฎหมาย เฝ้าระวังและลดปัจจัยเสี่ยง บริหารจัดการความปลอดภัยทางถนน และเพิ่มศักยภาพการจัดการความปลอดภัยทางถนนในระดับพื้นที่ ซึ่ง โครงการ “พลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย” นี้ เป็นโครงการที่ภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และท้องถิ่นร่วมมือกันดำเนินการสร้างความปลอดภัยทางถนนในระดับพื้นที่ ผ่านกลไกของกระทรวงมหาดไทย โดยมีนายอำเภอเป็นแกนนำในการขับเคลื่อนให้โครงการประสบผลสำเร็จ
      นายพีระพัฒน์ เมฆสิงห์วี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า โครงการ "พลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย" ต่อยอดมาจากโครงการ “Safer on the Road” มุ่งสร้างความปลอดภัยในพื้นที่จุดเสี่ยงและเกิดอุบัติเหตุบนถนนสายรอง ร่วมสร้างชุมชนสู่ถนนปลอดภัย ปีนี้วางเป้าหมายให้ชุมชนตื่นตัวและตระหนักถึงปัญหาเพื่อนำไปสู่การร่วมกันสำรวจหาสาเหตุและแนวทางแก้ไขจุดเสี่ยงในพื้นที่ของ โดยเปิดให้ชุมชนทั่วประเทศมีส่วนร่วมนำเสนอโครงการวิเคราะห์แก้ไขจุดเสี่ยงในชุมชนของตน ใช้หลักการประเมินจากปัจจัยที่ทำให้เกิดความเสี่ยงอุบัติเหตุ ทั้งด้านกายภาพและพฤติกรรมทางสังคม เน้นให้ชุมชนสามารถดำเนินการได้ง่ายๆ ตั้งเป้าหมายว่าภายใน 3 ปี จะต้องแก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุบนถนนอันตรายให้ได้ 30 จุดทั่วประเทศ ภายใต้งบประมาณสนับสนุนจากบริษัทฯ 10 ล้านบาท  ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมโครงการได้จนถึงวันที่ 10 มกราคม 2563 ที่เว็บไซต์ www.พลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย http://xn--z3c.com/ และติดตามข่าวสารของโครงการได้ที่ เฟซบุ๊กแฟนเพจ : พลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย

0
0
0
s2smodern