เขียนโดย Super User

     วันที่ 21พ.ย.62  วันที่สองของการประชุมขับเคลื่อนประชาสัมพันธ์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ครั้งที่ 2 ภาคเหนือ เพื่อสร้างความร่วมมือด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ สร้างกระแส ร่วมวิเคราะห์ ค้นหาปัญหาและ วางแผนแก้ไข ผลักดันนโยบายให้เป็นรูปธรรม ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทางสร้างกระบวนการสื่อสารสู่การป้องกันและลดอุบัตเหตุทางถนน จัดโดย สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ) สำนักงานกองทุนสนับสนับการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ สมาคมนักหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทย สมาคมสื่อช่อสะอาด สมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทย สมาคมเครือข่ายหมออนามัยวิชาการ เครือข่ายบรรณาธิการ 17 จังหวัดภาคเหนือ บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัด ณ โรงแรม ดิเอ็มเพรสเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
นายกษิดิศ ขันธรัตน์ ผู้จัดการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ นำจัดทำกระบวนการระดมความคิดเห็นแกนนำสื่อมวลชนและภาคี เพื่อร่วมสร้างกระบวนการสื่อสารป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ วิเคราะห์จุดเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยง และแนวทางแก้ไข พร้อมการนำเสนอรูปแบบการสื่อสารขับเคลื่อนป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ที่เหมาะสม ทั้งนี้ในช่วงสุดท้าย แกนนำเครือข่ายได้ขึ้นเวทีเพื่อสรุปและกำหนดแนวทางความร่วมมือของแต่ละองค์กร เพื่อขับเคลื่อนสื่อสารประชาสัมพันธ์และลดอุบัติเหตุทางถนนร่วมกันต่อไป

  

  

  

  

  

  

  

0
0
0
s2smodern