Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; plgContentGoogleCalendar has a deprecated constructor in /var/www/vhosts/accident.or.th/domains/accident.or.th/public_html/plugins/content/googlecalendar/googlecalendar.php on line 24
เขียนโดย Super User

         สคอ.ร่วมเปิดศูนย์เฝ้าระวังฯปีใหม่ 2563 ( วันที่ 27 ธ.ค.62 ) ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) โดยความร่วมมือของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 มุ่งลดปัจจัยเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนนครอบคลุมทุกด้าน ทั้งคน รถ ถนน และสิ่งแวดล้อม เน้นจัดตั้งจุดตรวจ ด่านชุมชน ด่านครอบครัว เฝ้าระวังจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ และดูแลความปลอดภัยในการเดินทาง พร้อมเสริมประสิทธิภาพการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่ ผ่านกลไกพลังชุมชนและจิตอาสา รวมถึงรณรงค์สร้างจิตสำนึกความปลอดภัยตาม หลัก 3 ร. รักตัวเอง รักครอบครัว และรักผู้ใช้รถใช้ถนนคนอื่น เพื่อสร้างการสัญจรปลอดภัยให้เป็นของขวัญปีใหม่แก่ประชาชน นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะประธานพิธีเปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 เปิดเผยว่า รัฐบาลห่วงใยความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563ได้มอบหมายให้ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) บูรณาการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนการลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างเต็มกำลัง โดยยึดพื้นที่เป็นตัวตั้ง (Area approach) ในช่วงการรณรงค์ ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2562 – 2 มกราคม 2563 มุ่งดำเนินมาตรการลดปัจจัยเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนนอย่างรอบด้าน ทั้งคน รถ ถนน และสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยทางถนนแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน ภายใต้หลัก 3 ร. ของนายกรัฐมนตรี ได้แก่ รักตัวเอง รักครอบครัว และรักผู้ใช้รถใช้ถนนคนอื่น รวมถึงดำเนินการตามแผนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างเข้มข้น เช่น - เฝ้าระวังดื่มแล้วขับในกลุ่มอายุต่ำกว่า 20 ปี - เข้มงวดการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ผู้ขับขี่ - ประสานหน่วยงานในพื้นที่ ตรวจเข้มร้านค้าจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ฝ่าฝืนกฎหมาย แอบจำหน่ายเครื่องดื่มให้กับเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี - จัดเตรียมระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินให้พร้อมช่วยเหลือและส่งต่อผู้บาดเจ็บอย่างรวดเร็วและครอบคลุมทุกพื้นที่ - รณรงค์สร้างจิตสำนึกความปลอดภัยทางถนน รับรู้มาตรการบังคับใช้กฎหมาย สถานการณ์อุบัติเหตุ การใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย - ส่งเสริมให้ประชาชนร่วมกิจกรรมทางศาสนาในช่วงเทศกาลปีใหม่ เช่น การสวดมนต์ข้ามปี ทั้งนี้ในการเปิดศูนย์ฯ ปีใหม่ 63 สคอ. นำโดย นายพรหมมินทร์ กัณธิยะ ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ) เข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมวางแนวทางเฝ้าระวังอุบัติเหตุทางถนนพร้อมนำทีมเยาวชนรณรงค์มอบกระเช้าสื่อรณรงค์ ดื่มไม่ขับ-คาดเข็มขัดนิรภัย-สวมหมวกกันน๊อค “กลับบ้านปลอดภัยคือของขวัญที่ดีที่สุด” แก่ประธานอีกด้วย

0
0
0
s2smodern