เขียนโดย Super User

         วันที่ 11 มี.ค.63 เครือข่ายลดอุบัติเหตุ นำภาคีเครือข่ายลงพื้นที่ชื่นชมความสำเร็จ ศปถ.อทป.แห่งแรก จ.สกลนคร เผยใช้กฎเหล็ก 3 ข้อ คุมเข้ม หมวก-เมา-เร็ว ลดเจ็บ-ตายเห็นผล พบกว่า 1 ปี หมู่บ้านยังไม่มีอุบัติเหตุและผู้เสียชีวิตเลย ณ บ้านหนองบัวทอง ม.11 ต.ห้วยยาง อ.เมือง จ.สกลนคร นายรำลึก อิงเอนุ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง อ.เมือง จ.สกลนคร กล่าวว่า อบต.ห้วยยางเป็นอบต.แห่งแรกของจังหวัดสกลนคร ที่จัดตั้งศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนระดับท้องถิ่น (ศปถ.อปท.) ด้วยสภาพพื้นที่เป็นชุมชนเขตกึ่งเมืองและมีขนาดใหญ่ประชากรหนาแน่น จึงทำให้สถิติการเกิดอุบัติเหตุสูง จึงได้ตั้งคณะทำงาน สำรวจความเสี่ยง ปัญหา มีการประยุกต์นวัตกรรม มีกฎเหล็กหมู่บ้านที่เข้มแข็ง ซึ่งการทำงานต้องอาศัยความร่วมมือของคนในชุมชน นโยบายผู้บริหารที่เห็นความสำคัญ อยากแก้ไขปัญหาอย่าง นางสวินทร วงษ์หาญ ผอ.รพ.สต.บ้านนาคำ ต.ห้วยยาง อ.เมือง จ.สกลนคร กล่าวว่า จากข้อมูล 3 ปีย้อนหลังจากอุบัติเหตุทางถนน พบว่า ปี 2560 บาดเจ็บ 64 ครั้ง ตาย 9 ราย ปี 2561 เสียชีวิต 8 ราย และปี 2562 เสียชีวิต 6 ราย ส่วนใหญ่เป็นคนนอกพื้นที่ ไม่ชำนาญเส้นทาง จึงมีแนวคิดที่จะรวบรวมข้อมูลนำเสนอต่อท้องถิ่น ร่วมกันแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ ได้มีการจัดตั้ง ศปถ.อปท. แห่งแรก คือ ศปถ.อบต.ห้วยยาง มี นายก อบต.ห้วยยาง เป็นประธานศูนย์ฯ มีการตั้งคณะทำงานอย่างเป็นระบบ เก็บข้อมู นำมาวิเคราะห์ สำรวจความพร้อมของรถ พ.ร.บ.รถและประสานไปยังเครือข่าย บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ลงพื้นที่ดำเนินการจัดทำพ.ร.บ.รถให้ประชาชน มีการคืนข้อมูลให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปป้องกันแก้ไขต่อไป จึงทำให้ปี 2563 มีแนวโน้มลดลง เกิดอุบัติเหตุเพียง 15 ครั้ง เสียชีวิตเพียง 2 ราย นายศรัณยพงษ์ ศราวัน ผู้ใหญ่บ้านหนองบัวทอง ม.11 ต.ห้วยยาง อ.เมือง จ.สกลนคร กล่าวว่า อุบัติเหตุในหมู่บ้านที่เกิดขึ้นบ่อย รอยต่อหมู่บ้าน คอสะพาน ถนนไม่มีไฟส่องสว่าง ทางแยก ทางโค้ง มีต้นไม้บดบัง และอุบัติเหตุเกิดมากสุดช่วงเทศกาล-งานบุญ รถมากและดื่มฉลอง ขับเร็ว จนมีเคสผู้เสียชีวิตอย่างต่อเนื่อง หลังจากทำเวทีประชาคม ได้ตกลงแก้ไขจุดเสี่ยงโดยขอความร่วมมือไปยังบริษัทห้างร้านขอสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ ล้อยางเก่า นำมาทาสี ขาว-แดง ทำป้ายเตือน ทางแยก ทางโค้ง / ทำป้ายควบคุมความเร็ว 30 กม./ชม. ติดตั้งอุปกรณ์เตือนระวัง นอกจากนี้หมู่บ้านยังกำหนดมาตรการชุมชน โดยจัดทำสัญญาประชาคมใช้ร่วมกัน คือ 1.ขับรถเร็ว เสียงดัง แต่งรถ ตักเตือน 2 ครั้ง ครั้งที่ 3 แจ้งเจ้าหน้าที่ยึดรถ 2. กำหนดความเร็วถนนภายในหมู่บ้าน 30 กม./ชม. 3. เมาแล้วขับถูกจับไม่ประกันตัวทุกกรณี 4. ติดต่อราชการที่ทำการผู้ใหญ่บ้านขับขี่รถจักรยานยนต์ ต้องสวมหมวกทุกครั้ง หากไม่สวมไม่เซ็นรับรองให้ 5. เจ้าของสัตว์เลี้ยงต้องดูแลสัตว์เลี้ยงไม่ให้กีดขวางการจราจร หากเกิดอุบัติเหตุเจ้าของต้องรับผิดชอบ 6. ห้ามไม่ให้จอดรถบรรทุกบนถนนภายในหมู่บ้าน ซึ่งหากพบการกระทำผิดทุกกรณีจะมีการบันทึกภาพและทำแฟ้มประวัติประวัติไว้เป็นหลักฐาน โดยหลังจากดำเนินการมาแล้ว 1 ปี หมู่บ้านยังไม่มีอุบัติเหตุและผู้เสียชีวิตเกิดขึ้นเลย

0
0
0
s2smodern