เขียนโดย Super User

         วันที่ 3 ส.ค.63 - ในการประชุมแนวทางการปรับปรุงใช้ข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนผ่านเว็บไซต์สาธารณะ www.Thairsc.com จัดโดยบริษัทกลางคุ้มครองผุ้ประสบภัยจากรถ จำกัด เพื่อระดมสมอง แลกเปลี่ยนความคิดเห็นภาคีที่เกี่ยวข้อง ให้ข้อเสนอแนะที่เกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการข้อมูล มี นายนพดล สันติภากรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย นพ.ธนะพงศ์ จินวงษ์ ผู้จัดการศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) นพ.แท้จริง ศิริพานิช เลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับ นายกษิดิศ ขันธรัตน์ ผู้จัดการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) และภาคีอื่นๆ ร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุม บริษัทกลางคุ้มครองผุ้ประสบภัยจากรถ จำกัด ถ.สุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพฯ
            - เป้าหมายการประชุมเพื่อมุ่งสู่การเป็น Thai RSC 5.0 เน้นการนำเสนอข้อมูลและสถิติ ให้ทันสมัย เข้าใจง่าย โดนใจ ในผู้ใช้งาน 4 กลุ่มที่เกี่ยวข้อง คือ 1. หน่วยงานผู้กำหนดนโยบาย ผู้ขับเคลื่อนนโยบายด้านความปลอดภัยทางถนนระดับประเทศ 2.หน่วยงานภาคีเครือข่ายที่มีภารกิจด้านความปลอดภัยทางถนน (ส่วนกลาง/จังหวัด/ท้องถิ่น) 3. ปรับปรุงแพลทฟอร์มดิจิตัลด้านอุบติเหตุทางถนน ที่ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแจ้งและแก้ไขจุดเสี่ยง และ 4. เพื่อเป็นศูนย์เผยแพร่วิชาการด้านความปลอดภัยทางถนน
           - สำหรับเว็บไซต์ www.Thairsc.com เป็นเว็บไซต์ที่นำเสนอเนื้อหา ข้อมูลรับแจ้งอุบัติเหตุทางถนนรายวันแบบเรียลไทม์ แสดงแผนที่จุดเกิดเหตุบริเวณใกล้เคียง รายงานข้อมูลอุบติเหตุรายใหญ่ สถิติการรับแจ้งอุบัติเหตุ และการใช้สิทธิ์ พ.ร.บ. ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ สื่อความรู้ต่างๆ ผู้ที่สนใจและต้องการสืบค้นข้อมูลด้านอุบัติเหตุทางถนน สามารถเข้าไปสืบค้นข้อมูลได้...

 
0
0
0
s2smodern