เขียนโดย Super User

        วันที่ 8 ต.ค.63 ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ฯ จ.อุบลราชธานี - เปิดเวทีระดมความคิดเห็นสื่อ-เครือข่ายจากสมาคมนักหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทย บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด สมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทย สมาคมสื่อช่อสะอาด สมาคมเครือข่ายหมออนามัยวิชาการ และเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมวางแผนป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในการประชุมสื่อสารประชาสัมพันธ์และลดอุบัติเหตุทางถนน จัดโดย สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับภาคีเครือข่าย เพื่อสร้างความร่วมมือเครือข่ายสื่อสารประชาสัมพันธ์ สร้างความตระหนักขับขี่ปลอดภัยแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน ดำเนินการเวทีโดย นายกษิดิศ ขันธรัตน์ ผู้จัดการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ ซึ่งข้อมูลและแผนงานของภาคีเครือข่ายที่ได้จะรวบรวมจัดทำเป็นข้อเสนอและแนวทางสื่อสารประชาสัมพันธ์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนต่อไป

0
0
0
s2smodern