เขียนโดย Super User
       วันที่ 18 พ.ย.63) สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) นำทัพสื่อและเครือข่ายลงพื้นที่ อบต.ป่าตึงและจุดเสี่ยงทางโค้งอันตราย ร่วมเรียนรู้การดำเนินงานป้องกันอุบัติเหตุทางถนนก่อนปีใหม่ 2564 เพื่อสร้างความปลอดภัยแก่คนในพื้นที่และนักท่องเที่ยว เป็นหนึ่งในกิจกรรมการประชุมขับเคลื่อนสื่อสารประชาสัมพันธ์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน สร้างความร่วมมือสื่อมวลชนและเครือข่ายด้านการสื่อสาร เผยแพร่ข้อมูล สร้างความตระหนักขับขี่ปลอดภัยแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน โดยมี นายศักดิ์ดา ธานินทร์ สาธารณสุขอำเภอแม่จัน จ.เชียงราย นายทรงพล ชีวินมหาชัย นายก อบต.ป่าตึง นายแดนชัย สำราญพงษ์ รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงรายที่1 ฝ่ายวิศวกรรม ให้การต้อนรับและบรรยายข้อมูลในพื้นที่แก่คณะดูงาน
       สถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนตำบลป่าตึง ปี 2563 บาดเจ็บ 10 ราย เสียชีวิต 4 ราย ยานพาหนะเกิดเหตุส่วนใหญ่เป็นรถจักรยานยนต์ จึงได้แก้ไขป้องกันโดยติดตั้งกระจกโค้งในจุดเสี่ยงที่มองไม่ชัดเจน 50 จุด ติดตั้งเสาสัญญาณไฟกระพริบในทางแยก ทางร่วม 12 จุด ติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV 4 จุด ทำหนังสือแจ้งไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบแก้ไขและปรับปรุงจุดเสี่ยงต่างๆ ที่เป็นอันตรายและเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง
       สำหรับถนนโค้งบ้านทุ่งต่าง ม.1 ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย เป็นจุดเสี่ยงอันตรายบนทางหลวง 107 เส้นทางราบสลับภูเขา มีทางโค้ง ถนน 2 ช่องจราจร ไม่มีเกาะกลาง ทางเชื่อมต่อไปยังแหล่งท่องเที่ยวหลายแห่ง เคยเกิดอุบัติเหตุบาดเจ็บจนถึงเสียชีวิต ส่วนใหญ่จากขับเร็ว ไม่ชำนาญเส้นทาง ซึ่งได้ปรับปรุงแก้ไขโดยติดตั้งราวเหล็กลูกฟูก เปลี่ยนป้ายเตือนทางโค้งให้มีขนาดใหญ่ขึ้น ติดตั้งป้ายจำกัดความเร็ว และป้ายเขตชุมชน มีเครื่องหมายจราจรบนพื้นทาง แถบชะลอความเร็ว และเส้นแถบลดความกว้างของช่องจราจร ติดตั้งไฟกระพริบเตือน ตัดแต่งต้นไม้ข้างทางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการมองเห็น
0
0
0
s2smodern