เขียนโดย Super User

สคอ.ร่วมติดตามงานDHS-RTIระดับประเทศ ที่ อ. นครไทย

  

  

     วันที่ 11 กันยายน 2560 สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) ร่วมกับสำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน DHS-RTI ระดับระเทศ โดยมี นายชวนินทร์ วงศ์สถิตจิรกาล นายอำเภอนครไทย กล่าวต้อนรับพร้อมกับได้มีการนำเสนอ เกี่ยวกับการดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน และสถิติการบาดเจ็บและเสียชีวิตในช่วงปี พ.ศ.2556-พ.ศ.2560 ด้วยมาตรการที่เข้มแข็งและชัดเจนของนายอำเภอนครไทย คือ "ตายเป็นศูนย์" และได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกภาคส่วนในท้องที่ ทำให้ การเสียชีวิตลดลงถึง 40 % และผู้เสียชีวิตทั้งหมดเป็นคนนอกพื้นที่ ทั้งนี้ได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากทางคณะตรวจเยี่ยม เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานต่อไป ณ ที่ว่าการอำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
   และลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน DHS-RTI ระดับระเทศ โดยมี นายชวนินทร์ วงศ์สถิตจิรกาล นายอำเภอนครไทย กล่าวต้อนรับพร้อมกับได้มีการนำเสนอ เกี่ยวกับการดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน และสถิติการบาดเจ็บและเสียชีวิตในช่วงปี พ.ศ.2556-พ.ศ.2560 ด้วยมาตรการที่เข้มแข็งและชัดเจนของนายอำเภอนครไทย คือ "ตายเป็นศูนย์" และได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกภาคส่วนในท้องที่ ทำให้ การเสียชีวิตลดลงถึง 40 % และผู้เสียชีวิตทั้งหมดเป็นคนนอกพื้นที่ ทั้งนี้ได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากทางคณะตรวจเยี่ยม เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานต่อไป ณ ที่ว่าการอำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก

  

 

0
0
0
s2smodern