เขียนโดย Super User

สคอ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงาน DHS-RTI อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

    วันที่ 13 ก.ย. 2560 : นายพรหมมินทร์ กัณธิยะ ผู้อำนวยการ สคอ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงาน ป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน DHS-RTI (ระดับประเทศ) ร่วมกับคณะตรวจเยี่ยม และติดตามการดำเนินงานของสำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โดยในช่วงเช้าได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของพื้นที่อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งมีทีม สคร.7 และ สสจ.ร้อยเอ็ด ร่วมเวทีประเมินดังกล่าวด้วย

  

  

0
0
0
s2smodern