เขียนโดย Super User

     วันที่ 29 กย 60 สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ) เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ด้านความปลอดภัยทางถนน จัดโดย กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชนด้านความปลอดภัยทางถนนของไทย และผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศเนเธอร์แลนด์. ออสเตรเลีย สหราชอณาจักร และญี่ปุ่น ได้พบปะแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ร่วมกัน เพื่อนำองค์ความรู้ที่ได้มาพัฒนาความปลอดภัยทางถนนของประเทศไทยอย่างยั่งยืนต่อไป โดยมีนายธีระพงษ์ รอดประเสริฐ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดการประชุมฯ ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กทม

  

  

0
0
0
s2smodern