เขียนโดย Super User

        วันที่ 5 ก.พ.61 สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ(สคอ.) นำโดย นายกษิดิศ ขันธรัตน์ ผู้จัดการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ พร้อมเจ้าหน้าที่ สคอ.ร่วมจัดบูธนิทรรศการ เป็นวิทยากร แลกเปลี่ยนความรู้ ในการแบ่งกลุ่มปฏิบัติการ สถานการณ์จำลอง ในประเด็น "บทบาทและการสนับสนุนของภาคีเครือข่ายด้านการควาบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานศึกษา" แก่ผู้เ้ขาร่วมประชุมที่มาจากเครือข่ายครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในการดำเนินการโรงเรียนปลอดบุหรี่และสุรา ในภาคเหนือ จำนวน กว่า 80 คน ทั้งนี้ ภายในฐานของสคอ.นอกจากจะมีการใแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องอุบัติเหตุแล้วยังมีการนำแว่นเสมือนเมา มาให้ผู้เข้าประชุมร่วมเล่นเกมและนำสื่อรณรงค์มามอบเพื่อให้ผู้ร่วมประชุมนำไปใช้ในการณรงค์ต่อไป จัดโดยสำนักงานคคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ณ ห้องป่าสักน้อย โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่

 

  

  

  

0
0
0
s2smodern