เขียนโดย Super User

       12 มี.ค.61 สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) โดย นายพรหมมินทร์ กัณธิยะ ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ ร่วมแถลงข่าว “สงกรานต์วิถีไทย ใช้น้ำคุ้มค่า ชีวาปลอดภัย” จัดโดยกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและเป็นการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ถูกต้องและเหมาะสม รวมถึงการปฏิบัติตามวิถีชีวิตที่ดีงามของประชาชนชาวไทย รณรงค์ให้มีการจัดกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์ มีการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า การป้องกันและดุแลรักษาความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมถึงสร้างความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวในช่วงเทศกาล โดยมี นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานการแถลงข่าว ร่วมด้วยผู้บริหารกรมส่งเสริมวัฒนธรรมและภาคีเครือข่ายจากหน่วยงานต่างๆ ณ บริเวณ ชั้น 1 กระทรวงวัฒนธรรม กทม.

 

 

 

 

0
0
0
s2smodern