เขียนโดย Super User

วบรวมผลงานภาคีเครือข่ายจากทั่วประเทศที่รับสื่อรณรงค์ แบนเนอร์ สงกรานต์ ดื่มไม่ขับ ไปกลับปลอดภัย 2562 และสื่อต่างๆ นำไปติดป้ายหน้าหน่วยงานและจัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยแก่พนักงานในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ... สคอ. ขอขอบคุณทุกหน่วยงาน ที่ร่วมมือ ร่วมใจ ร่วมรณรงค์ในครั้งนี้เป็นอย่างมาก ...

0
0
0
s2smodern
เขียนโดย Super User

        วันที่ 9 เม.ย.62 – ที่โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี จัดงานแถลงข่าว “สงกรานต์ดื่มไม่ขับ ไปกลับปลอดภัย ปี 2562 เพื่อสร้างความตระหนักขับขี่ปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ ชวนดื่มไม่ขับ ลดความเร็ว ลดความสูญเสียอันมาจากอุบัติเหตุทางถนนที่ป้องกันได้ ผู้ร่วมแถลงข่าว ได้แก่ นางสาวรุ่งอรุณ ลิ้มฬหะภัณ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสังคม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) พล.ต.ต.เอกรักษ์ ลิ้มสังกาศ องผู้บัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ นายนพดล สันติภากรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด นายพรหมมินทร์ กัณธิยะ ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) และ นางสาวรุจิเรข คุมโสระ (ผู้ประสบเหตุ) จ.ปทุมธานี ทั้งนี้มีภาคีเครือข่ายรัฐ-เอกชน ร่วมในงานแถลงข่าวจำนวนมากและจัดบูธกิจกรรมสื่อสารประชาสัมพันธ์อีกด้วย 
นางสาวรุ่งอรุณ ลิ้มฬหะภัณ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสังคม สสส. กล่าวว่า แต่ละปีมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนประมาณ 20,000 กว่าคนต่อปี หรือวันละกว่า 60 ศพ สงกรานต์ปี 2561 เกิดอุบัติเหตุจำนวน 3,724 ครั้ง บาดเจ็บ 3,897 คน เสียชีวิต 418 คน สาเหตุหลักดื่มแล้วขับ ขับเร็ว ซึ่งการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วขับรถส่งผลให้ประสิทธิภาพในการขับรถลดลง เช่น ปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือด 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ มีโอกาสเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุขึ้นเป็น 2 เท่า และปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือด 100 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ มีโอกาสเกิดอุบัติเหตุเป็น 6 เท่า และปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดเกิน 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ จะมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุสูงถึง 40 เท่า ขณะที่ข้อมูลผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตที่เกี่ยวกับการดื่มแอลกอฮอล์ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ตั้งแต่ปี 2559-2561 ระบุว่ามีจำนวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากการดื่ม จำนวน 23,954 คน เฉลี่ยปีละ 7,985 คน มูลค่าความสูญเสียคิดเป็น 4,762 ล้านบาท เฉลี่ยปีละ 1,587 ล้านบาท และยังพบว่าผู้เสียชีวิตที่ขับขี่รถจักรยานยนต์เกือบ 50% เดินทางออกไปเสียชีวิตในรัศมี ไม่เกิน 5 กิโลเมตร จากบ้านของตัวเอง หรือ ขับรถใกล้แค่นี้ แต่ชีวิตเปลี่ยน โดยกว่า 41% เป็นหัวหน้าครอบครัว
นายพรหมมินทร์ กัณธิยะ ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) กล่าวว่า สงกรานต์นี้ประชาชนต้องเพิ่มความระมัดระวังในการขับรถช่วงกลางคืน เพราะเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุจากผู้ร่วมใช้เส้นทางที่ดื่มแล้วขับ ซึ่งคนขับรถควรพึงตระหนักว่าห้ามดื่มสุราเด็ดขาด ส่วนผู้โดยสารและคนเล่นน้ำห้ามยื่นสุราให้คนขับรถเช่นกัน กรณีขับขี่รถจักรยานยนต์ต้อง “ดื่มไม่ขับ ลดความเร็ว สวมหมวกนิรภัย" ผู้ที่มีปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายเกิน 50 mg% มีอัตราโทษโทษจำคุก 1 ปี ปรับ 10,000-20,000 บาทหรือทั้งจำและปรับ พักใบอนุญาต 6 เดือนหรือเพิกถอนใบอนุญาต ส่วนเมาแล้วขับเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย จำคุก 3-10 ปี ปรับ 60,000-200,000 บาท หรือทั้งจำและปรับ เพิกถอนใบอนุญาต และผู้ที่มีปริมาณแอลกอฮอล์เกิน 150 mg% ศาลจะสั่งใช้กำไลคุมประพฤติทันที และมีคำสั่งห้ามออกนอกบ้านในยามวิกาล ฝากถึงทุกครอบครัวต้องดูแลตัวเองและคนในครอบครัวให้ดี อย่าให้ชีวิตต้องตกอยู่ให้ความลำบากเพียงเพราะความสนุก ฉลองแต่พอประมาณ เล่นน้ำอย่างปลอดภัย ไม่ออกไปนอกบ้านให้ชีวิตมีความเสี่ยง “ดื่มไม่ขับ ไปกลับปลอดภัย” 

0
0
0
s2smodern
เขียนโดย Super User

          วันที่ 10 เม.ย. 62- นายธีระพงษ์ รอดประเสริฐ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดงานรณรงค์ลดอุบัติเหตุสงกรานต์ปลอดภัย เมาไม่ขับ จัดโดยมูลนิธิเมาไม่ขับ ร่วมกับบริษัทขนส่งจำกัด สสส. และภาคีเครือข่ายรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน ณ สถานีขนส่งผู้โดยสา หมอชิต กทม. 
ทั้งนี้ กระทรวงคมนาคมมีนโยบายที่สำคัญ คือ อำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางให้กับประชาชนโดยได้กำหนดนโยบายให้พนักงานขับขี่รถโดยสารสาธารณะต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เข้มงวดเรื่องการปลอดแอลกอฮอล์จะต้องเป็นศูนย์ พร้อมกันนี้ได้รณรงค์ให้ประชาชน ขับช้า เปิดไฟฟ้า คาดเข็มขัด เปิดไฟ ใส่หมวกนิรภัย เพื่อลดอุบัติเหตุบนท้องถนน สร้างความปลอดภัย เน้นสร้างความตระหนักแก่ประชาชน ไม่เร็ว ไม่ดื่ม และง่วงไม่ขับ 
ในการนี้ สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ โดย น.ส.อรอุมา สิงห์กวาง นักประชาสัมพันธ์ (ผู้แทน สคอ.) ได้นำทีมเยาวชนมอบกระเช้าสื่อรณรงค์ “สงกรานต์ดื่มไม่ขับ ไปกลับปลอดภัย” ปี 2562 แก่ประธาน และนำทีมเดินรณรงค์แจกสื่อแก่ผู้โดยสารที่นั่งรอรถในสถานีขนส่งหมอชิต เพื่อส่งมอบความห่วงใยให้ทุกคนกลับบ้านอย่างปลดภัยในเทศกาลสงกรานต์

0
0
0
s2smodern
เขียนโดย Super User

        10 เม.ย. 62 - พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ประธานกรรมการและผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) ในฐานะประธานพิธีเปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 เปิดเผยว่า รัฐบาลห่วงใยความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ จึงได้มอบหมายให้ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) บูรณาการทุกภาคส่วนดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน พ.ศ.2562 ในมิติเชิงพื้นที่ ภายใต้แนวคิด “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” มุ่งลดปัจจัยเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนนอย่างรอบด้าน 
มุ่งเน้นมาตรการรณรงค์เพื่อดูแลประชาชนที่ดำเนินการอยู่แล้ว คือ ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเข้มข้น ทั้งถนนสายหลัก สายรอง กำหนดพื้นที่ที่มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุสูง มาตรการยึดรถ การอำนวยความสะดวก เช่น จุดพักรถต่างๆ แต่การสูญเสียจากการใช้รถใช้ถนนสิ่งสำคัญ คือ 1.ขับรถเร็วเดินอัตรากำหนด 2.การดื่มสุราแล้วขับขี่ และ 3.การใช้ยาเสพติดในการขับขี่ ซึ่งในปีนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจะทำสำนวนทั้ง 3 กรณีดังกล่าว ให้แตกต่างจากการทำคดีปกติเกี่ยวกับการขับขี่ 
ทั้งนี้ สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) ได้นำทีมเยาวชนร่วมเปิดศูนย์อำนวยการฯและเข้ามอบกระเช้าสื่อรณรงค์เชิญชวนสร้างกระแสการรับรู้ ขับขี่ปลอดภัยช่วงเทศกาล “ สงกรานต์ดื่มไม่ขับ ไปกลับปลอดภัย” ให้ประธานการประชุม ณ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ

0
0
0
s2smodern
เขียนโดย Super User

         ผอ.สคอ.นายพรหมมินทร์​ กัณธิยะ และ นพ.แท้จริง ศิริพานิช เลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับ ร่วมรายการ​ "มองรัฐสภา" ประเด็น​ชวนคนไทย​ร่วมใจลดอุบัติเหตุ​สงกรานต์​ 2562 พิธีกรโดย นายกวีพันธ์ มนตรีวงศ์ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา กรมประชาสัมพันธ์ กทม.

         
0
0
0
s2smodern