Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; plgContentGoogleCalendar has a deprecated constructor in /var/www/vhosts/accident.or.th/domains/accident.or.th/public_html/plugins/content/googlecalendar/googlecalendar.php on line 24

เขียนโดย Super User

คุณรู้หรือไม่ประเทศไทยมีชุมชนปลอดภัยระดับสากล ?

       ในปี พ.ศ.2554 ชุมชนตลาดเกรียบ จ.พระนครศรีอยุธยา ได้รับรองให้เป็นชุมชนปลอดภัยระดับสากล และได้รับการรับรองซ้ำเป็นชุมชนปลอดภัยมาตรฐานระดับสากลอีกครั้ง ในปี 2562  รวมเวลาแล้ว 9 ปี ที่ชุมชนแห่งนี้ได้รักษามาตรฐาน ชุมชนปลอดภัย ไว้ได้ เรามาดูกันว่า ชุมชนตลาดเกรียบ เขาทำกันได้อย่างไร

       ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดทำโครงการเด็กไทยปลอดภัยขึ้น และได้คัดเลือกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นพื้นที่ดำเนินงานของภาคกลาง และออกค้นหาสถานศึกษาเพื่อดำเนินการเรื่อง “ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดภัย”  โดย ชุมชนตำบลตลาดเกรียบได้ถูกคัดเลือกให้เป็นชุมชนปลอดภัย และโรงเรียนวัดตลาด  (อุดมวิทยา) ได้ถูกคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนสร้างเสริมความปลอดภัย  เพื่อเป็นต้นแบบในการดำเนินโครงการต่าง ๆ โดยมีเทศบาลตำบลตลาดเกรียบเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อน  มีการจัดตั้งชมรมเด็กไทยปลอดภัยเพื่อเป็นแกนนำสำคัญในการประสานการทำงานด้านความปลอดภัย นอกจากนี้ยังมีการค้นหาและระวังเรื่องความปลอดภัยในชุมชน โดยพบว่า ชุมชนตำบลตลาดเกรียบ มีการเกิดอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนนมากที่สุด

       การทำงานด้านความปลอดภัยของเทศบาลตำบลตลาดเกรียบ มีบุคลากรที่รับผิดชอบในการดำเนินงานชุมชนปลอดภัยคือกองการศึกษา เทศบาลตำบลตลาดเกรียบเป็นแม่งานหลัก โดยประสานความร่วมมือกันระหว่างภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน

       ชุมชนตลาดเกรียบดำเนินการโดยอาศัยจุดแข็งคือ มีผู้นำที่ได้รับความนับถือและการยอมรับจากชุมชนเป็นอย่างมาก อีกทั้งผู้นำได้ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในชุมชน โดยได้มีคณะทำงานร่วมวางแผนและร่วมดำเนินงานทั้งกับภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ จนเกิดโครงการต่างๆมากมายในชุมชน โดยมีเป้าหมายให้เป็นชุมชนปลอดภัยในทุก ๆ ช่วงอายุ สำหรับเรื่องความปลอดภัยทางถนนเอง ได้แบ่งตามช่วงอายุ ดังนี้

ช่วงอายุ 3 - 12 ปี :  การรณรงค์การสวมหมวกนิรภัยมาโรงเรียน, การสวมเสื้อชูชีพเพื่อป้องกันการจมน้ำในเด็กและผู้ปกครอง, การจัดหลักสูตรการเรียนการสอนกฎหมายจราจรเบื้องต้น, ปรับปรุงสนามเด็กเล็กปลอดภัย, สื่อการเรียนการสอนปลอดภัย, สนามขับขี่ปลอดภัย

ช่วงอายุ 6 - 18 ปี : ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจร   การขับขี่ปลอดภัย  การสวมใส่หมวกนิรภัยกิจกรรมสนามจำลองเรื่องการขับขี่ปลอดภัย

ช่วงอายุ 19  ปีขึ้นไป : ให้ความรู้เกี่ยวกับการรักษาวินัยจราจร   การขับขี่ปลอดภัย  การสวมใส่หมวกนิรภัยการสร้างถนนจักรยาน  โดยการตีเส้นแบ่งเขตเส้นทางเดินรถ ทางร่วมรถจักรยาน

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ

โอกาส                                  ชุมนชนตลาดเกรียบได้รับการสนับสนุนจากโครงการเด็กไทยปลอดภัย ของศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นก้าวย่าง                                       ที่สำคัญอีกก้าวหนึ่งเมื่อได้รับโอกาสดีๆ ก็สามารถดำเนินงานและต่อยอดจนประสบผลสำเร็จ

แกนนำที่เข็มแข็ง                    ชุมชนตลาดเกรียบมีสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่ทำให้การทำงานสามารถก้าวไปได้ไกลคือ มีแกนนำที่เข็มแข็ง มีวิสัยทัศน์กว้างไกล และมีความจริงใจในการทำงาน จนเป็นที่ยอมรับและนับถือจากคนในพื้นที่      

ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน      เป็นอีกหนึ่งความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ เมื่อภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน พร้อมใจกันทำเพื่อชุมชน เพื่อสังคม พลังแห่งความสามัคคีนี้จึงส่งผลให้ ชุมชนตลาดเกรียบเป็นชุมชนด้านความปลอดภัยระดับสากล

คณะแพทย์และพยาบาลจาก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสหรัฐอเมริกา

ศึกษาดูงานชุมชนปลอดภัยเทศบาลตำบลตลาดเกรียบ และเยี่ยมชมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาดเกรียบ

 ชุมชนตลาดเกรียบเป็นอีกหนึ่งชุมชนที่ไม่ได้ทำงานแบบไฟไหม้ฟางแต่มีการทำงานที่ต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ

ปัจจุบันที่นี่เป็นอีกหนึ่งแหล่งเรียนรู้และศึกษาดูงานให้กับทั้งหน่วยงานในประเทศและต่างประเทศ  

ชุมชนตลาดเกรียบ จ.อยุธยา เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคนไทย

 

0
0
0
s2smodern