Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; plgContentGoogleCalendar has a deprecated constructor in /var/www/vhosts/accident.or.th/domains/accident.or.th/public_html/plugins/content/googlecalendar/googlecalendar.php on line 24

เขียนโดย Super User

       จังหวัดภูเก็ต เป็นจังหวัดท่องเที่ยวและแหล่งเศรษฐกิจสำคัญของประเทศไทย  เป็นจังหวัดที่ผู้คนนิยมเข้ามาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะชาวต่างชาติ ทำให้มีจำนวนรถและการสัญจรเป็นจำนวนมาก อีกทั้งลักษณะทางกายภาพที่มีสภาพเป็นเนินสูงและทางโค้งตลอดเส้นทาง ทำให้มีอุบัติเหตุทางถนนเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้ง ปัญหาดังกล่าวทำให้ผู้บริหารทั้งในระดับจังหวัด อำเภอ และตำบล ทางจังหวัดภูเก็ตไม่ได้นิ่งนอนใจกับปัญหาดังกล่าว ทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมมือกันเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว เทศบาลตำบลวิชิตและเทศบาลตำบลกะทู้ เป็นอีก 2 แห่งที่มีการทำงานอย่างเข้มข้น จริงจัง และต่อเนื่องมาอย่างยาวนาน

        เทศบาลตำบลวิชิต ได้ดำเนินการจัดให้มีการลงนาม MOU เสริมสร้างมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนน ระหว่าง ๔ องค์กร ได้แก่ เทศบาลตำบลวิชิต, สถานีตำรวจภูธรวิชิต, บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด และบริษัทโอดี้นิวส์  เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ โดยผู้บริหารกำหนดนโยบาย “ขับขี่ปลอดภัย ห่วงใยคนในองค์กร” เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในกลุ่มประชาชนทั่วไป และเพื่อสร้างมาตรการความปลอดภัยให้แก่บุคลากรในองค์กร โดยเทศบาลตำบลวิชิต มีนโยบายให้เจ้าหน้าที่และพนักงานทุกคนต้องใส่หมวกกันน็อกในการขับขี่รถจักรยานยนต์ และคาดเข็มขัดนิรภัยในขณะขับรถยนต์ ปัจจุบันเจ้าหน้าที่และพนักงานในเทศบาลตำบลวิชิตใส่หมวกกันน็อก 100%  

      นอกจากนี้ ยังมีการสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อความปลอดภัยทางถนนในองค์กรอีกด้วย เช่น ทำป้ายประชาสัมพันธ์ จัดที่จอดรถให้เป็นระเบียบ มีการสุ่มตรวจหากพบผู้กระทำความผิด จะทำการว่ากล่าวตักเตือนก่อนหากยังไม่ปฏิบัติตามจะส่งเรื่องถึงนายกเทศมนตรีและผู้อำนวยการเขตต่อไป ไม่เพียงแต่ภายในองค์กรเท่านั้นยังส่งเสริมความปลอดภัยทางถนนภายนอกองค์กรอีกด้วย เช่น การตีเส้นแนวจราจร ตัดต้นไม้ที่บดบังทัศนวิสัยการมองเห็น ซ่อมแซมถนนที่ชำรุด ติดตั้งป้ายสัญลักษณ์ความปลอดภัยต่าง ๆ เป็นต้น โดยการดำเนินการดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ เช่น ทางหลวงชนบท และ บริษัท คิงพาวเวอร์ จำกัด ที่ช่วยสนับสนุนเรื่องอุปกรณ์ในการทำงาน เป็นต้น และขณะนี้กำลังขยายผลการดำเนินงาน ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวิชิต โดยติดป้ายรณรงค์และขอความร่วมมือกับผู้ปกครอง ให้ใส่หมวกกันน็อกทุกครั้งที่ขับมอเตอร์ไซด์และมีแผนที่จะซื้อหมวกกันน็อกมอบแก่เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต่อไป

        เทศบาลเมืองกะทู้ ก็เป็นอีกหนึ่งเทศบาลที่มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างต่อเนื่องและเป็นขั้นตอน มีการสำรวจจุดเสี่ยง ค้นหาสาเหตุ  และวางแผนการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่าย

จากการสำรวจค้นหาพื้นที่จุดเสี่ยง ในเขตเทศบาลเมืองกะทู้ พบว่า มีจุดเสี่ยงทั้งหมด 7 จุด ได้แก่

 1. โค้งควนลิ้มซ้าน                 ถนนวิชิตสงคราม 
 2. หน้าร้านหอยป้ายแดง           ถนนวิชิตสงคราม 
 3. หน้าโรงเรียนไทยรัฐวิทยา      ถนนวิชิตสงคราม 
 4. โค้งแรงดัน ทางขึ้นเขาป่าตอง ถนนพระบารมี
 5. โค้งหมู่บ้านวิลล่ากะทู้          ถนนวิชิตสงคราม 
 6. โค้งกะทู้ ซอย 2               ถนนพระภูเก็ตแก้ว 
 7. หน้าห้างดิวตี้ฟรี                ถนนพระภูเก็ตแก้ว

        หลังจากค้นหาจุดเสี่ยงได้แล้ว ทางเทศบาลเมืองกะทู้พร้อมด้วยภาคีเครือข่าย ได้ร่วมกันทำการวิเคราะห์สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ ทั้งในเรื่องของเวลาและพฤติกรรม

        หลังจากค้นพบจุดเสี่ยงและสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุแล้ว เทศบาลเมืองกะทู้ได้ดำเนินการแก้ไขจุดเสี่ยงทางกายภาพ พร้อมกับรณรงค์ประชาสัมพันธ์เรื่องอุบัติเหตุทางถนน เพื่อสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยควบคู่กันไปด้วย เมื่อแก้ไขจุดเสี่ยงแล้ว พบว่า มีผู้บาดเจ็บเดือนละไม่เกิน 5 ราย จากเดิมที่เคยมีผู้บาดเจ็บเฉลี่ยเดือนละ 15 -20 ราย การแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงด้านกายภาพของเทศบาลเมืองกะทู้มีดังนี้

 1. ติดตั้งป้ายทางเบี่ยงขวาที่มีไฟกระพริบแบบ LED เปิดไฟกระพริบไว้ตลอด 24 ชั่วโมง
 2. ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ เพื่อเตือนสติผู้ขับขี่รถ ให้ขับขี่ด้วยความปลอดภัย
 3. ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร ตั้งด่านกวดขันวินัยจราจร ผู้ที่ฝ่าฝืนตาม พรบ. จราจรทางบก พ.ศ. 2522 ทำการเปรียบเทียบปรับตามกฎหมายหรือดำเนินคดีส่งฟ้องศาล
 4. นำรถบรรทุกน้ำดับเพลิงฉีดล้างพื้นผิวจราจรให้สะอาด
 5. ตัดแต่งกิ่งไม้ ต้นไม้ที่ล้ำออกมาบริเวณเกาะกลางและไหล่ทางถนน
 6. ซ่อมแซมพื้นผิวจราจรที่เป็นหลุมหรือชำรุด
 7. เพิ่มไฟแสงสว่างในเกาะกลางถนนทุกจุด
 8. บำรุงรักษาซ่อมแซมป้ายจราจร

        จะเห็นได้ว่า จังหวัดภูเก็ต มีการทำงานหลากหลายรูปแบบ ต่างพื้นที่ก็ทำงานต่างกันไปตามความเหมาะสมของพื้นที่นั้น ๆ แต่ทั้งหมดนี้เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนและการบาดเจ็บของประชาชนทั้งสิ้น

    ...เมื่อเมืองภูเก็ตปลอดภัย นักท่องเที่ยวก็มั่นใจ ประชาชนที่อาศัยมีรายได้ ภูเก็ตก็กลับมาศิวิไลซ์ดั่งเดิม...

0
0
0
s2smodern