เขียนโดย Super User

รายงานสถิติในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2556 ที่ผ่านมา พบว่า

 • อุบัติเหตุเกิด 3,176 ครั้ง เสียชีวิต 366 คน และบาดเจ็บ (Admit) 3,329 คน
 • โดยวันที่ 1 มกราคม 2556 เป็นวันที่เกิดอุบัติเหตุ และบาดเจ็บ (Admit) สูงสุด
 • วันที่ 1 มกราคม 2556 เป็นวันที่เสียชีวิตสูงสุด
 • ผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บ (Admit) ส่วนใหญ่เป็นผู้ขับขี่และเป็นคนในพื้นที่ (ในตำบล/แขวง)
 • สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทางถนนส่วนใหญ่เกิดจากพฤติกรรมของผู้ขับขี่เป็นหลัก โดยการไม่เคารพกฎหมาย และขาดวินัยในการขับขี่
 • รถจักรยานยนต์เป็นพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด

สถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนน เทศกาลปีใหม่ 2556

รายงานจำนวนการเกิดอุบัติเหตุแยกรายวัน ปี 2556
วันที่ จำนวนการเกิดอุบัติเหตุ (ครั้ง) จำนวนผู้ได้รับบาดเจ็บ (คน) จำนวนผู้เสียชีวิต (คน)
  วันที่ 27 ธันวาคม 2555 313 321 33
  วันที่ 28 ธันวาคม 2555 495 504 38
  วันที่ 29 ธันวาคม 2555 513 536 77
  วันที่ 30 ธันวาคม 2555 505 536 54
  วันที่ 31 ธันวาคม 2555 524 556 52
  วันที่ 1 มกราคม 2556 533 583 78
  วันที่ 2 มกราคม 2556 293 293 34
รวม 7 วัน 3,176 3,329 366

 

 

 

 

รายงานสถิติในช่วงสงกรานต์ 2556 ที่ผ่านมา พบว่า

 • อุบัติเหตุเกิด 2,828 ครั้ง เสียชีวิต 321 คน และบาดเจ็บ (Admit) 3,040 คน
 • โดยวันที่ 13 เมษายน 2556 เป็นวันที่เกิดอุบัติเหตุ และบาดเจ็บ (Admit) สูงสุด
 • วันที่ 13 เมษายน 2556 เป็นวันที่เสียชีวิตสูงสุด
 • ผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บ (Admit) ส่วนใหญ่เป็นผู้ขับขี่และเป็นคนในพื้นที่ (ในตำบล/แขวง)
 • สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทางถนนส่วนใหญ่เกิดจากพฤติกรรมของผู้ขับขี่เป็นหลัก โดยการไม่เคารพกฎหมาย และขาดวินัยในการขับขี่
 • รถจักรยานยนต์เป็นพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด

สถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนน เทศกาลสงกรานต์ 2556

รายงานจำนวนการเกิดอุบัติเหตุแยกรายวัน ปี 2553
วันที่ จำนวนการเกิดอุบัติเหตุ (ครั้ง) จำนวนผู้ได้รับบาดเจ็บ (คน) จำนวนผู้เสียชีวิต (คน)
  วันที่ 11 เมษายน 2556 326 342 39
  วันที่ 12 เมษายน 2556 465 496 62
  วันที่ 13 เมษายน 2556 655 688 72
  วันที่ 14 เมษายน 2556 451 494 45
  วันที่ 15 เมษายน 2556 393 419 37
  วันที่ 16 เมษายน 2556 291 344 30
  วันที่ 17 เมษายน 2556 247 257 36
รวม 7 วัน 2,828 3,040 321

 


*** ข้อมูลอ้างอิงจากศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน , สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ 
 

 

 

 

 

 

 

0
0
0
s2smodern