เขียนโดย Super User

จากการที่ สคอ. ได้ให้การสนับสื่อรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 เน้น ลดเร็ว ลดเสี่ยง กลับบ้านปลอดภัย ปีใหม่ 2561 แก่ภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน บริษัทต่างๆช่วงเดืิอนธันวาคม 2560 ขณะนี้ได้มีการตอบรับและส่งผลงานการติดตั้งป้ายรณรงค์ในจุดต่างๆของภาคีทั่วประเทศ เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนได้้รับรู้ ตระหนักในกรขับบี่ที่ปลอดภัย ... สคอ.ขอขอบคุณทุกภาคี ที่ร่วมสร้างความปลอดภัยทางถนนร่วมกัน / หน่วยงานใดที่มีการนำสื่อไปดำเนินการเรียบแล้ว ช่วยส่งภาพผลงานกลับมายัง สคอ. เพื่อจะได้นำมาเผยแพร่ต่อไป .... ร่วมสร้างวัฒนธรมความปลอดภัย ลดเร็ว ลดเสี่ยง

      

      

         

  

0
0
0
s2smodern