เขียนโดย Super User

กรมควบคุมโรค สานพลัง สคอ. ประเมิน DHS-RTI ระดับประเทศ จ.สุรินทร์

  

    วันที่ 23 สิงหาคม 2560 : นายพรหมมินทร์ กัณธิยะ ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงาน ป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน DHS-RTI (ระดับประเทศ) และประเมินรับรองทีมป้องกันการบาดเจ็บทางถนน (RTI-team ตำบล/หน่วยงาน) ร่วมกับคณะตรวจเยี่ยม และติดตามการดำเนินงานของสำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โดยในช่วงเช้าได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของพื้นที่อำเภอปราสาท อำเภอสังขะ ณ โรงพยาบาลปราสาท อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ และช่วงบ่ายได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพื้นที่อำเภอจอมพระ อำเภอรัตนบุรี และอำเภอท่าตูม ณ โรงพยาบาลจอมพระ อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ 

  

0
0
0
s2smodern