เขียนโดย Super User

กรมควบคุมโรค สานพลัง สคอ. ประเมิน DHS-RTI ระดับประเทศ จ.ชัยภูมิ

  

     วันที่ 24 สิงหาคม 2560 : นายพรหมมินทร์ กัณธิยะ ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงาน ป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน DHS-RTI (ระดับประเทศ) และประเมินรับรองทีมป้องกันการบาดเจ็บทางถนน (RTI-team ตำบล/หน่วยงาน) ร่วมกับคณะตรวจเยี่ยม และติดตามการดำเนินงานของสำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โดยในช่วงเช้าได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของพื้นที่อำเภอภูเขียว ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ และต่อด้วยการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดเสี่ยงในพื้นที่ ด่านชุมชน และการดำเนินงาน RTI team ของตำบลกวางโจน อ.ภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งมีทีม สคร.9 และ สสจ.ชัยภูมิ ร่วมเวทีประเมินดังกล่าวด้วย

   

 

0
0
0
s2smodern