เขียนโดย Super User

ตำรวจหารือร่วมป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน

  

          วันที่ 28 ส.ค.60 กองบังคับการตำรวจจราจร ประชุมคณะที่ปรึกษา กองบังคับการตำรวจจราจร หารือแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงานและระดมภาคีเครือข่ายให้มีส่วนร่วมในการบริหารงานทางด้านการจราจร ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมี พล.ต.ต.จิรสันต์ แก้วแสงเอก ผู้บังคับการตำรวจจราจร (ผบก.จร.) เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมแสงสิงแก้ว กองบังคับการตำรวจจราจร กรุงเทพฯ ในการนี้ นายพรหมมินทร์ กัณธิยะ ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) ในฐานะที่ปรึกษาฝ่ายเครือข่ายไตรภาคี กองบังคับการตำรวจจราจร ได้เข้าร่วมประชุมและเสนอแนวทางการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน ที่มุ่งเน้นในการพัฒนาระบบและโครงสร้างการทำงานเพื่อความต่อเนื่องและยั่งยืน อาทิเช่น การทำงานควรมีระบบคัดกรอง (คน-รถ) – วิเคราะห์จราจรที่เป็นระบบ / ควรพัฒนาการเชื่อมโยงข้อมูลกับกรมการขนส่งและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง / ต้องพัฒนาระบบควบคุม/สั่งการด้วยการใช้เทคโนโลยีจะได้ผลมากกว่าใช้คน / ควรมีการกำกับมาตรฐานรถที่ไม่ปลอดภัย เป็นต้น ทั้งนี้หลังเสร็จสิ้นการประชุมได้มีการเยี่ยมชมศูนย์ควบคุมสั่งการจราจร (บก.02) เพื่อดูระบบการทำงาน เชื่อมโยง /สั่งการและควบคุมการจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร

   

 

0
0
0
s2smodern