เขียนโดย Super User

กรมควบคุมโรค สานพลัง สคอ. ประเมิน DHS-RTI ระดับประเทศ จ.นครราชสีมา

  

     วันที่ 25 ส.ค. 2560 : นายพรหมมินทร์ กัณธิยะ ผู้อำนวยการ สคอ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงาน ป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน DHS-RTI (ระดับประเทศ) และประเมินรับรองทีมป้องกันการบาดเจ็บทางถนน (RTI-team ตำบล/หน่วยงาน) ร่วมกับคณะตรวจเยี่ยม และติดตามการดำเนินงานของสำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โดยในช่วงเช้าได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของพื้นที่อำเภอพิมาย อำเภอจักรราช และอำเภอโนนสูง ณ ห้องประชุมพิมายปุระ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

    

        ในช่วงบ่าย นายพรหมมินทร์ กัณธิยะ ผู้อำนวยการ สคอ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงาน ป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน DHS-RTI (ระดับประเทศ) และประเมินรับรองทีมป้องกันการบาดเจ็บทางถนน (RTI-team ตำบล/หน่วยงาน) ร่วมกับคณะตรวจเยี่ยม และติดตามการดำเนินงานของสำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของพื้นที่อำเภอปากช่อง ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลปากช่องนานา อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

  

0
0
0
s2smodern